Turistinis maršrutas - karalienės Luizės žiedas

Bukletas ,,Karalienės Luizės žiedas" (lietuvių kalba)

Turistinis žemėlapis ,,Karalienės Luizės žiedas" 

Turistinis Tauragės apskirties žemėlapis  

Turistinis leidinys ,,Lankytinos vietos Tauragės apskrityje"

Kaliningrado srities žemėlapis 

Turistinio maršruto ,,Karalienės Luizės žiedas" marketingo strategija (lietuvių kalba)

VšĮ "Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras"  įgyvendino tarptautinį projektą Nr. LT-RU-1-031 ,,Tikslinės turizmo traukos vietovės tarp Vakarų ir Rytų Europos sukūrimas, propagavimas ir plėtra“, finansuojamą pagal 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonę "Lietuvos ir Rusijos Federacijos, bendradarbiavimo per sieną programa" lėšomis. Bendra viso projekto vertė – 698.867,00 EUR, iš kurių ES lėšų dalis – 628.980,30 EUR.

Vienas iš svarbiausias projekto uždavinių buvo abipus Nemuno sutelkti institucijas, turizmo centrus, muziejus, asociacijas ir sukurti tarptautinį turistinį maršrutą ,,Karalienės Luizės žiedas“. Kodėl karalienė Luizė?

Prūsijos karalystė- nebeegzistuojanti istorinė valstybė kelis šimtmečius dariusi didelę įtaką Vokietijos ir visos Europos istorijai. Viena ryškiausių to meto asmenybių yra Prūsijos karalienė Luizė, palikusi gilų pėdsaką žmonijos istorijoje. Projekto „Tikslinės turizmo traukos vietovės tarp Rytų ir Vakarų Europos sukūrimas, propagavimas ir plėtra“ metu siekiama išsaugoti istorinį Prūsijos karalienės Luizės palikimą Tauragės ir Sovetsko regionuose, viešinant istorines, kultūrines vietas bei objektus abipus Nemuno.  To pasėkoje per 2 projekto įgyvendinimo metus bus sukurtas turistinis maršrutas ,,Karalienės Luizės žiedas“, apimantis virš 300 km.