Korupcijos prevencija

VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“ korupcijos prevencijos politika nustato pagrindinius principus, kuriais vadovaujasi įstaiga, siekdama užtikrinti korupcijos prevenciją bei kurdama korupcijai atsparią aplinką:
 • visuotinio privalomumo
 • informacijos atskleidimo ir veiklos skaidrumo
 • buhalterinės apskaitos tikslumo ir teisingumo
 • interesų konfliktų vengimo
 • viešųjų pirkimų skaidrumo
 • visuomenės, įstaigos darbuotojų skatinimo ir motyvavimo elgtis sąžiningai, pranešti apie korupciją bei apie kitus pažeidimus
 • prekybos poveikiu ir piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi draudimo
 • kyšininkavimo draudimo
 • nepotizmo ir kronizmo vengimo ir pan.

Daugiau informacijos apie principus ir jų turinį galima sužinoti susipažinus su Korupcijos prevencijos politika.

Politikos nuostatos privalomos visiems įstaigos darbuotojams.

Taip pat siekiama, kad šios politikos nuostatų laikytųsi įstaigos veiklos partneriai, tiekėjai bei su ja susipažinti galimybę turėtų ir klientai.

Politikos nuostatos įgyvendinamos vadovaujantis VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“ etikos kodeksu, darbuotojų darbo pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir įforminimo tvarka, taip pat kitais susijusiais vidaus teisės aktais.

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys korupcijos prevenciją:

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 programa

Apie VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“ pastebėtus galimus korupcijos atvejus piliečiai gali pranešti:

 1. VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“ direktoriui el. paštu ticpagegiai@gmail.com  ir/ar tel.: +370 65618551
 2. Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) el. paštu pranesk@stt.lt ir/ar „Karštąja linija“ visą parą tel.: +370 5 266 3333. Taip pat, palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia“ ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją“.

           3. Pagėgių miesto savivaldybei el. paštu info@pagegiai.lt ir/ar tel.: 8 441 57 482