Veiklos sritys

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI

 1. Turizmo ir verslo informacijos teikimas bei vietinio ir atvykstamojo turizmo Pagėgių savivaldybėje skatinimas.
 2. Vystyti turizmo paslaugas.
 3. Kurti naujus turizmo produktus, panaudojant gamtos išteklius ir istorinį – kultūrinį paveldą.
 4. Tobulinti turizmo valdymą bei rinkodarą ir formuoti Pagėgių krašto kaip unikalaus turistinio regiono įvaizdį.
 5. Sukurti palankią investicijoms aplinką.

 

ĮSTAIGOS UŽDAVINIAI

 1. Formuoti Pagėgių krašto kaip unikalaus turistinio regiono įvaizdį.
 2. Sukurti palankias sąlygas vandens turizmo plėtrai.
 3. Sukurti palankias sąlygas apgyvendinimo paslaugų plėtrai.
 4. Skatinti aktyvaus poilsio ir pramogų plėtrą.
 5. Išvystyti kultūrinį turizmą, panaudojant ir išsaugant Mažosios ir Didžiosios Lietuvos sandūroje susiformavusį kultūrinį-istorinį paveldą.
 6. Inicijuoti naujų netradicinių ir originalių renginių organizavimą.
 7. Sukurti racionalią turizmo išteklių plėtros planavimo ir valdymo sistemą.
 8. Parengti turizmo specialistus ir kelti turizmo darbuotojų kvalifikaciją.
 9. Gausinti informaciją apie Pagėgių turizmo galimybes ir gerinti jos kokybę.
 10. Sustiprinti bendradarbiavimo ryšius su Lietuvos ir užsienio miestų ir rajonų savivaldos institucijomis rengiant ir įgyvendinant bendrus projektus.
 11. Rinkti, kaupti ir nemokamai teikti informaciją apie Pagėgių savivaldybės teikiamas turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves.
 12. Rengti, leisti ir platinti informacinius bei kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas, objektus, vietoves, turistines trasas ir maršrutus.
 13. Tvarkyti, kaupti ir atnaujinti Pagėgių savivaldybėje esančių turizmo išteklių ir turizmo paslaugų teikėjų duomenis.
 14. Teikti informaciją Nacionalinei turizmo informacijos sistemai.
 15. Reklamuoti Pagėgių kraštą kaip patrauklią turistams vietovę.
 16. Atlikti lankytojų tyrimus, siekiant kuo efektyvesnių įstaigos marketingo veiklos rezultatų.

VYKDO ŠIĄ VEIKLĄ

 1. Nemokamai teikia  informaciją apie turizmo infrastruktūrą, lankytinas vietas, muziejus, parkus, organizuojamus renginius ir kitas pramogas Pagėgių krašte.
 2. Nemokamai teikia informaciją apie apgyvendinimo, maitinimo įstaigas ir kitas papildomas turizmo paslaugas.
 3. Teikia profesionalių gidų paslaugas.
 4. Organizuoja ekskursijas.
 5. Teikia informaciją apie lankytinus turistinius maršrutus, laivų nuomą.
 6. Leidžia informacinius leidinius.
 7. Parduoda turistinius informacinius leidinius, žemėlapius, suvenyrus.
 8. Tarpininkauja užsakant apgyvendinimo, maitinimo paslaugas turistinėms grupėms ir individualiems asmenims.
 9. Tarpininkauja užsakant kitas turizmo paslaugas, pramogas.
 10. Atstovauja Pagėgių kraštą tarptautinėse parodose, konferencijose bei kituose renginiuose.
 11. Kuria Pagėgių krašto turizmo įvaizdį Lietuvos ir pasaulio rinkose.
 12. Atlieka lankytojų tyrimus, siekdami kuo efektyvesnių marketingo veiklos rezultatų.
 13. Bendradarbiauja su Pagėgių krašto švietimo įstaigomis.