Teisės aktai

TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos Civilinis ir Darbo Kodeksai

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas


TEISINIO REGULIAVIMO STEBĖSENA

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą Viešojo  sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai Įstaigos apskaitos vadovas (nustatytą apskaitos  politiką) ir kitus buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktai

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas 

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas  


PRIVATUMO POLITIKAL

Interneto svetainės naudojimo taisyklės ir privatumo politika