Asmens duomenų apsauga

2018-05-25 visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.

Šis tinklalapis nerenka ir nesaugo Jūsų asmeninių duomenų, išskyrus tuos atvejus, kai patys pasirenkate juos mums atskleisti. Jei, lankydamiesi mūsų tinklalapyje, savo noru visgi pateikiate savo asmeninius duomenis, jie bus panaudoti tik konkrečiai nustatytam tikslui.

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis teikiant prašymą:

DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES FORMA

Kviečiame susipažinti su:

Asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklės

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas

Sustikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

Duomenų apsaugos pareigūnas raštiškas sutikimas

Interneto svetainės naudojimo taisyklės ir privatumo politika

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas

Bet kokiais, su su asmens duomenų apsauga, privatumo politikos  taisyklėmis susijusiais klausimais, prašome kreiptis į turizmo informacijos centro  duomenų apsaugos pareigūnę Ramutę Barkauskienę

VšĮ Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras
Šereikos g. 5-3
LT-99254 Vilkyškiai, Lietuva
Tel. +37065618551
ticpagegiai@gmail.com
www.visitpagegia.lt