Viešųjų ir privačių interesų derinimas

VšĮ ,,PaGĖGIŲ KRAŠTO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS“

Viešųjų ir privačių interesų derinimas

 

VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“ direktoriaus 2022 m. kovo 22 d. įsakymu  Nr. P-5 ,,Dėl įgalioto asmens paskyrimo viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi tvarkos įgyvendinimui“ Ilona Meirė yra paskirta VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“ (toliau – Įstaiga ) Įgaliotu asmeniu (Atitikties pareigūnu), atsakingu už Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę įstaigoje, darbuotojų konsultavimą privačių interesų deklaravimo, interesų konfliktų prevencijos ir koordinavimo su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija klausimais.

VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“ pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas:

  1. Įstaigos vadovas;
  2. Įstaigos vadovo pavaduotojas;
  3. Viešųjų pirkimų komisijos nariai;
  4. Viešųjų pirkimų iniciatoriai;
  5. Viešųjų pirkimų organizatoriai.

 

Viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas

Įsakymas dėl įgalioto asmens paskyrimo

Įsakymas dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi tvarkos įgyvendinimo

Įgalioto asmens (Atitikties pareigūno) kontaktai:

VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“

Direktorė Ilona Meirė , tel. 8 65618551, el. p. ticpagegiai@gmail.com

Šereikos g. 5-3, LT-99254 Vilkyškiai, Lietuva

www.visitpagegiai.lt

 

Skundus dėl Įstaigos veiksmų, susijusių su viešųjų ir privačių interesų pažeidimais galite pateikti:

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA
Vilniaus g. 27, LT-1402 Vilnius
Tel. (8 5) 212 4396,
Faks. (8 5) 261 0867
El. p. vtek@vtek.lt