Projektai

Projekto „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų kvalifikacijos tobulinimas ir verslumo ugdymas“

Seminaro

Socialinis ir bendruomeninis verslas – panašumai ir skirtumai

LEKTORIUS

MOKYMŲ DIENOTVARKĖ IR PROGRAMA

2021 m. lapkričio 10 d.

VšĮ „Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“