Naujienos

Jau paskelbta 2023-iųjų metų Europos paveldo dienų tema!

2023 03 01


Jau paskelbta 2023-iųjų metų Europos paveldo dienų tema!

„Gyvasis paveldas: meistriškumo laboratorija“ – 2023 m. Europos paveldo dienų tema | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (lrv.lt)

Visus kultūros paveldo objektus kūrė ir tebekuria žmonės bei tam tikros ypatingos, nuolat kauptos  žinios ir tobulinti įgūdžiai. Prie kiekvieno iš jų kūrimo yra prisilietusi kūrėjo vaizduotė ir įgudusios meistro rankos. „Gyvasis paveldas: meistriškumo laboratorija“ – Europos paveldo dienų tema 2023 metais – kvies pažinti paveldo kūrėjus ir visą meistriškumo laboratoriją, veikiančią kultūros paveldo objektų kūrimo ir išsaugojimo procese. Europos paveldo dienos visoje Lietuvoje vyks rugsėjo 8-17 dienomis.

Paveldo kūrėjai – žmonės, šimtmečiais kūrę inovatyvumą savo srityje, pasiūlę savo laikmečiui naujas idėjas, technologijas, medžiagas, bet taip pat ir šiandienos meistrai, architektai, tyrėjai bei restauratoriai – tie, kurie mums padeda „perskaityti“, perprasti kultūros paveldo vertes, kurie savo žinojimą dedikuoja kultūros paveldo išsaugojimui ateities kartoms. Meistriškumo laboratorija – tai vieta, kur susijungia žmogaus kūrybiškumas ir mokslas, įkvėpimas ir intuicija, žingeidumas ir naujovių siekis, o drauge ir žinių, įgūdžių bei technologijų perėmimas iš ankstesnių kartų. Meistriškumo laboratorija – tai mąstymas ir matymas, kaip įkūnyti savo sumanymą, tai – klestėjimo ir nuosmukio laikų, madų ir įtakų, naujovių ir konservatyvumo atspindys, besiskleidžiantis konkrečiame laike ir erdvėje. Kiekvieno kultūros paveldo objekto kūrimas ir išsaugojimas – tai mikropasaulis, kuriame skirtingų sričių specialistai rasdavo ir vis dar randa savo vietą.  
Mūsų laikus pasiekę kultūros turtai – materiali žmogaus žinojimo ir įgūdžių išraiška – mus ne tik įpareigoja, bet gali tapti įkvėpimo ir idėjų šaltiniu, dar daugiau – tapatybės pagrindu ir tęstinumo jausmu. Ne tik mums reikia praeitį liudijančių ženklų, bet ir jiems reikia mūsų. Reikia ne tik mūsų žinių, bet ir supratimo bei pagarbos senosioms medžiagoms ir jų naudojimo technikoms. Tam, kad vakarykštis paveldas, tapęs šiandienos, galėtų tapti rytojaus paveldu.
Europos paveldo dienos (EPD) – tai kultūros paveldo pažinimo ir aktualizavimo projektas, kuriuo siekiama supažindinti visuomenę su kultūros paveldu bei didinti jos sąmoningumą kultūros paveldo objektų vertės suvokimo ir jų išsaugojimo atžvilgiu. Europos paveldo dienų metu vyksta pažintiniai pasivaikščiojimai, paskaitos, edukaciniai užsiėmimai, seminarai, atvirų durų dienos, parodos ir kt. Europos paveldo dienos – tai bendra Europos Tarybos ir Europos Komisijos programa, kurioje dalyvauja 48 šalys.
 
Norėtumėte prisijungti prie Europos paveldo dienų organizatorių? Susisiekime!

KPD Tarptautinių ryšių ir paveldo sklaidos skyriaus vyr. specialistė Akvilė Jagminaitė-Markevičienė, akvile.jagminaite@kpd.lt, +370 610 38619.