Socialinis verslas

7 socialinio verslo principai

Pagal Nobelio premijos laureatą Dr. Muhammad Yunus
  1. Socialinio verslo misija yra išspręsti tam tikrą socialinę problemą visuomenėje (per socialinę inovaciją arba sėkmingų praktikų pritaikymą).
  2. Socialinis verslas yra finansiškai tvarus, turi gyvybingą verslo modelį.
  3. Socialinis verslas nemoka dividendų investuotojams – jo tikslas nėra akcininkų kapitalo maksimizavimas.
  4. Pelnas eina socialinei problemai spręsti arba yra reinvestuojamas į socialinio verslo plėtrą.
  5. Socialinis verslas veikia darnoje su aplinka.
  6. Darbuotojai gauna rinkos lygio arba aukštesnius atlyginimus, jų darbo sąlygos yra geresnės nei vidutinėje įmonėje.
  7. Kurk su džiaugsmu!