Naujienos

Kvietimas į mokymus ,,Išmanieji kaimai - kaip pradėti?" 2021 m. spalio 20 d.

2021 10 18


Projekto „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų kvalifikacijos tobulinimas ir verslumo ugdymas“

 

Seminaro

IŠMANIEJI KAIMAI – KAIP PRADĖTI?

LEKTORIUS AGNĖ KANAPECKAITĖ

MOKYMŲ DIENOTVARKĖ IR PROGRAMA

2021 m. spalio 20 d.

VšĮ „Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“

 

LAIKAS

EIGA

09:30 – 10:00

Dalyvių registracija

10:00 – 11:30

 • įžanga: kas yra pažangių kaimų strategija?
 • pažangus kaimas: paslaugų atgaivinimas kaimo vietovėse
 • pažangaus kaimo vystymosi principai (tikslusis ūkininkavimas, skaitmeninės ir kitos inovacijoms atviros platformos, bioištekliais (atsinaujinančiais) pagrįsta ekonomika, atsinaujinančioji energija, kaimo turizmas
 • dalijimosi ekonomika ir jos privalumai

 

11.30 – 11.45

Kavos pertrauka

11.45 – 13.15

 • žiedinės ekonomikos pritaikymas išmaniuose kaimuose
 • socialinės inovacijos kaimo paslaugų ir verslumo srityje
 • įtraukios socialinės infrastruktūros, partnerystės organizacinio mechanizmo kūrimas ir diegimas
 • kolektyvinio/ bendruomeninio mobilumo užtikrinimo būdai ir principai;
 • diskusija: koks turėtų būti pažangus kaimas?

 

13.15 – 13.45

Pietūs

13.45 – 15.15

 • kaip atpažinti savo galimybes ir jas realizuoti kaime?
 • pažangaus kaimo vystymosi principai (workshop‘as + diskusija)
 • pažangaus kaimo diegimo principai per geruosius praktikos pavyzdžius.

15.15 – 15.30

Kavos pertrauka

15.30 – 17.00

 • įkvepiančios Lietuvos ir Europos istorijos, kaip intelektualūs procesai buvo inicijuoti (itin interaktyvi ir vaizdinga medžiaga)
 • pažangaus kaimo modelio kūrimas (workshop‘as, interaktyvus užsiėmimas per diskusiją ir idėjų generavimą)