Martyno Jankaus muziejus Mažosios Lietuvos paveikslų sodas

Įvažiavę į Bitėnus, važiuokite tiesiai, kol pastebėsite nuoroda į Martyno Jankaus muziejų. Ties šia nuoroda sukite kairėn ir siauru keliuku važiuokite 100 m.. Dešinėje pusėje nepastebėtas neliks kuklus mėlynas medinis namelis, su baltais pagražinimais ir prie kurio auga sena obelis. Tai M. Jankaus buvęs gyvenamasis namas. Priešais pamatysite baltą masyvų pastatą*. Tai – Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus, kuriame atgimimo laikotarpiu veikė spaustuvė. Čia Jūsų trečiasis sustojimas.

Martynas Jankus (1858 – 1946) - Mažosios Lietuvos spaudos, visuomenės veikėjas, Tilžės akto signataras, Mažosios Lietuvos tautinio sąjūdžio simbolis. Atgimimo metais iš Martyno Jankaus spaustuvės Bitėnuose išėjęs lietuviškai spausdintas žodis, pasiekdavo tolimiausias Lietuvos vietas. Tai buvo žmogus, puoselėjęs lietuvybę, gimtąjį kalbą ir tautinę žmonių savimonę. Jo namuose Bitėnuose lankydavosi knygnešiai, žymūs to kultūriniai ir politiniai veikėjai. 1988 m. pradėti pokario metais sunaikintos spaustuvės atstatymo darbai. Atstatytame spaustuvės pastate įkurtas Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus. Muziejuje saugomi paties patriarcho daiktais, fotografijos, to meto lietuviškos knygos, kalendoriai, laikraščiai, veikia plokščiaspaudė spausdinimo mašina. Įdomiausias eksponatas - Amžinosios Rambyno kalno knygos kopija, originalas saugomas Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, Retųjų spaudinių skyriuje. Šioje knygoje perkelti Martyno Jankaus ir Vydūno linkėjimai lietuvių tautai.

Vieta žemėlapyje:
Šalia esantys objektai